Tuesday, 3 July 2012

PENGENALAN

Reka cipta adalah penghasilan sesuatu produk baru atau pebgubahsuaian bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Produk yang dihasilkan adalah daripada idea sendiri atau ubahsuai yang mempunyai nilai komersial.

Mata pelajaran Rekacipta diperkenalkan bertujuan melahirkann generasi Malaysia yang lebih berimaginatif, kreatif dan inventif supaya mereka boleh menghasilkan sesuatu yang boleh menyumbang kepada pembangunan teknologi.

Melalui mata pelajaran ini diharapkan pelajar dapat menyahut cabaran negara dalam mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif dan berdaya fikir yang tinggi. Disamping itu mata pelajaran ini juga melahirkan pelajar supaya peka pada masalah persekitaran,sabar, tekun, berani, berdaya saing, cermat dan menyedari keagungan Tuhan.